Om Bobestyrer24

  

 
Bobestyrer24.dk er en service leveret af samme team, som står bag Boligadvokat24.dk. Vi er 11 medarbejdere der til daglig håndterer bolighandler og dødsboer. Bobestyrer24 er til dig, som ønsker at få kvalificeret hjælp til varetagelse af et dødsbo af en advokat og uden dyre advokatregninger. Vi rådgiver og behandler alle dele af bobehandling uanset, hvordan boet skal behandles.
 
Vi ønsker 100% gennemsigtighed for vores klienter, hvilket skiller os ud og betyder, at vi ingen skjulte gebyrer eller omkostninger har. Du vil aldrig blive opkrævet mere end den pris, som vi har aftalt.
 
Bobestyrer24s mission er at tilbyde kvalificeret og grundig rådgivning vedrørende dødsbobehandling – uanset hvilket stadie boet er i.
 
Vi sidder klar til at hjælpe dig – kontakt os i dag.
 
Advokaterne hos Bobestyrer24 er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, er en del af Advokatsamfundet og er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garanti-
ordning tegnet hos Tryg Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokat-
virksomhed udøvet af Bobestyrer24, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.
 
Advokaterne hos Bobestyrer24 er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og diciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokatvirksomhed, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.
 
Bobestyrer24 er en personligt ejet virksomhed og har CVR-nummer: 34833664.

Vi har samleklientkonti i pengeinstitut Handelsbanken.

Alle klientmidler indsættes på klientkonti og forvaltes efter Advokatsamfundets regler. Jf. Garantifondslovens § 9, stk. 1 er indeståender på klientkonti omfattet af det generelle dækningsloft på EUR 100.000 for dækning i tilfælde af det kontoførende pengeinstituts økonomiske nødlidende.

Bobestyrer24 påtager sig intet ansvar for en klients tab som følge af den kontoførende pengeinstituts økonomiske nødlidende.