Uskiftet bo

Hvis afdøde efterlader sig børn, kan ægtefællen sidde i uskiftet bo. En ægtefælle har ret til at sidde i uskiftet bo med fællesbørn. Særbørn skal samtykke til at sidde i uskiftet bo.

Længstlevende skal påtage sig gæld.

Der skal indrykkes en annonce i Statstidende (et proklama), hvor kreditorer bliver bedt om at anmelde deres tilgodehavende inden 8 uger. Hvis ægtefællen fortryder at have påtaget sig afdødes gæld, skal ægtefællen, inden 8 ugers fristens udløb, henvende sig til skifteretten.

Det koster 500 kr. i retsafgift at få boet udleveret til uskiftet bo.

Man kan ikke få boet udleveret til uskiftet bo, hvis
- afdøde og ægtefællen kun havde særeje,
- afdøde ikke havde børn,
- afdøde eller ægtefællen er insolvent,
- boet kan behandles som boudlæg og
- normalt heller ikke, hvis boet kan behandles som ægtefælleudlæg